Thermo-Gravimetrische Analyse (TGA)

Thermo-Gravimetrische Analyse (TGA) is een analytische methode waarbij men het gewicht van een monster meet tijdens verhitting.

Het principe is eenvoudig. Het monster wordt gelegd op een klein schaaltje gemaakt van een vuurvast en inert materiaal, bijvoorbeeld platina of aluminiumoxide. Het wordt gehangen aan een arm van een weegschaal en een oven wordt om het schaaltje omhooggebracht. Een thermokoppel vlak naast het schaaltje meet de temperatuur. Het gewicht in het schaaltje wordt gemeten in afhankelijkheid van de temperatuur in de oven.

Afbeelding:TGA.jpg

Bij moderne TGA-instrumenten is de temperatuur computer-gestuurd en wordt het gewicht elektronisch gemeten en op gezette tijden naar de computer gestuurd. Typische temperaturen zijn tot 1000°C. De ruimte in de balans en rond het monster worden meestal gespoeld met zuivere stikstof om oxidatie te voorkomen. Het is ook mogelijk de ruimte rond het monster met een ander gas (bijvoorbeeld zuurstof) te spoelen. De weegschaal kan maar beter onder stikstof blijven om beschadiging te voorkomen.

Het gewicht van een materiaal kan verminderen als er bijvoorbeeld een ontledingsreactie plaatsvindt met een gasvormig product dat weggespoeld wordt. Ook als het monster verdampt zal het gewicht verminderen. Bij oxidatie kan het gewicht ook toenemen. Uit de gewichtstoename of afname kan vaak afgeleid worden welke stoffen ontstaan zijn. De temperatuur waarbij een en ander plaatsvindt is vaak kenmerkend voor de stof(fen) waaruit het monster bestaat.

 

Bekijk TGA op onze product pagina:

TGA analyse

 
Ankersmid M&C bvba          info@ankersmid-proces.be,  (32) - 3/820 80 01