Emissie metingen

Afhankelijk van de grootte en het type installatie, dient periodiek te worden aangetoond dat de installatie voldoet aan de van overheidswege opgelegde richtlijnen en besluiten. Voorbeelden van deze richtlijnen zijn:

-          kalibratie- en jaarlijkse controlemetingen automatische meetsystemen (QAL2- en AST-metingen, conform NEN-EN 14181)

-          Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR) 

-          Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES) 

-          Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA) 

 

Tevens bestaat er veel vraag naar garantiemetingen, zoals bijvoorbeeld het testen van de efficiency van convertors en stoffilters.

 

Afhankelijk van de duur en het doel van de metingen, heeft BIEM de beschikking over:

-          een tweetal meetwagens. Beide meetwagens zijn ingericht voor meer-daagse metingen op locatie.

-          een porta cabin, voor het monitoren van emissies gedurende een langere periode.

-          een aantal mobiele meetsets, die kunnen worden ingezet voor zowel kortdurende- als langdurende metingen.

 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de meest gevraagde componenten en analyses. Andere componenten op aanvraag.

 

Component

Naam

Meetprincipe

Monsterneming

NOX

Stikstofoxiden

chemiluminescentie

Continu

Niet dispersieve ultraviolet spectrometrie

Continu

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

 

Continu (verwarmd)

SO2

Zwaveldioxide

Gepulseerde fluorescentie ultraviolet spectrometrie

Continu

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

Continu (verwarmd)

SOX

Zwaveloxiden

@

Adsorptie in H2O2/NaOH

O2

Zuurstof

Paramagnetisme

Continu

Zirconiumoxide

Continu (verwarmd)

Gaschromatografie

Continu of Tedlar bags

CO

Koolmonoxide

(Niet dispersieve) infrarood spectrometrie

Continu

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

Continu (verwarmd)

Gaschromatografie

 

Continu of Tedlar bags

CO2

Kooldioxide

(Niet dispersieve) infrarood spectrometrie

Continu

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

Continu (verwarmd)

Gaschromatografie

Continu of Tedlar bags

CH4

Methaan

(Niet dispersieve) infrarood spectrometrie

Continu

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

Continu (verwarmd)

Gaschromatografie

Continu (verwarmd) of Tedlar bags

CXHY

Totaal koolwaterstoffen

Vlamionistatie

Continu (verwarmd)

Gaschromatografie

 

Continu (verwarmd) of Tedlar bags

HF

Waterstoffluoride

@

Adsorptie in NaOH

@

Adsorptie in NaOH

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

Continu (verwarmd)

HCl

Zoutzuur

@

Adsorptie in NaOH

@

Adsorptie in NaOH

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

Continu (verwarmd)

NH3

Ammoniak

@

Adsorptie in H2SO4

@

Adsorptie in H2SO4

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

Continu (verwarmd)

N2O

Lachgas

(Niet dispersieve) infrarood spectrometrie

Continu

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

Continu (verwarmd)

HCHO

Formaldehyde

Hoge druk vloeistof chromatografie

Adsorptie op drager (2,4-DNPH)

Fourier transformatie infrarood spectrometrie

Continu (verwarmd)

Spectrometrie

Adsorptie in @

RCHO

Aldehyden en ketonen

Hoge druk vloeistof chromatografie

Adsorptie op drager (2,4-DNPH)

H2S

Waterstofsulfide

Gaschromatografie

 

Continu (verwarmd) of Tedlar bags

COS

Carbonylsulfide

Gaschromatografie

 

Continu (verwarmd) of Tedlar bags

C2H4

Etheen

Gaschromatografie

 

Continu (verwarmd) of Tedlar bags

C2H6

Ethaan

Gaschromatografie

 

Continu (verwarmd) of Tedlar bags

C3H8

Propaan

Gaschromatografie

 

Continu (verwarmd) of Tedlar bags

C3H6

Propeen

Gaschromatografie

 

Continu (verwarmd) of Tedlar bags

H2

Waterstof

Gaschromatografie

 

Continu of Tedlar bags

 

Stof

Gravimetrie

Isokinetisch

Gassamenstelling (o.a. aardgas of biogas)

Gaschromatografie

 

Continu, gascilinder of Tedlar bags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie zie www.biem.nl of www.biem.be

 

Ankersmid M&C bvba          info@ankersmid-proces.be,  (32) - 3/820 80 01