NOy converter

De CON 765 NOy converter, indien gekoppeld aan een zeer gevoelig chemiluminescentie analysetoestel (CLD), maakt het mogelijk om de totale reactieve stikstofoxiden (NOy) in het ppt en lage ppb bereik te meten!

Wat is NOy?

NOy is de som van de reactieve oneven stikstofspecies:

NOy = NO + NO2 + HNO2 + HNO3 + HO2NO2 + NO + N2O5 + PAN + PPN + nitraat deeltjes

Typische toepassingen zijn:

  • Omgevngslucht kwwaliteitscontrole
  • Onderzoek van de atmosfeer
  • Onderzoek van de troposfeer
  • Continue spoorgasanalyse
Ankersmid M&C bvba          info@ankersmid-proces.be,  (32) - 3/820 80 01