Eco Physics CLD 63 Ox

Voor stikstofoxidemetingen dient men te refereren naar de zuurstofconcentratie. Hiervoor werd de nieuwe analyzer CLdD 63 Ox van Eco Physics ontwikkeld: Dit toestel meet beide concentraties simultaan! Chemiluminescentie en paramagnetische detectors - De standaard referentie methodes.

Typische toepassingen zijn:

  • Stack emissiemeting
  • Permanente NOx en zuurstof controle
  • Bewaking van scheepsmotoren
  • Werking van ketels en branders
  • Gasturbine-installaties
Ankersmid M&C bvba          info@ankersmid-proces.be,  (32) - 3/820 80 01